Hitta till Stråssa

Stråssa är beläget i den norra delen av Lindesbergs kommun i Örebro län.
Är man utsocknes så är det lättast att komma hit genom att man tar Riksväg 50 norr från Örebro och svänger av i Storå cirka 6 mil senare, därefter är det skyltat hela vägen hit, välkomna!

Kontaktuppgifter

Stråssa Byförening
Besöksadress: Navet, Ramsbergsvägen 2, Stråssa
Postadress: c/o Zander, Tomtavägen 5, 711 77 Stråssa

E-post
strassaby@gmail.com