Stråssa gruvkyrka uppfördes vid mitten av 1700-talet. Kyrkan stod alltså där i september år 1768 då Sveriges kronprins, som senare blev kung Gustav III, kom på snabbvisit för att besöka Stråssa gruva.
År 1910 monterades kyrkan ner för att gruvan skulle expandera. Delarna fraktades till ett lager på gruvområdet. Tanken var nog att kyrkan skulle byggas upp igen på en säkrare plats. Tyvärr förstördes lagerbyggnaden i en brand och därmed också den nedmonterade kyrkans delar. Kvar blev dock malmklockan som ett minne.  ♦

Luthtorpet, Stråssa
ca år 1900
.
Ur Björn Thärnströms bildsamling

Stråssa förr och nu
Gruvbrytningen i Bergslagen är känd sedan 1100-talet. Även i Stråssa har bergshantering förekommit i flera hundra år. På den här sidan hittar du jämförelser mellan livet i Stråssa förr och nu. Tanken är att vi löpande ska publicera sådana jämförelser. 
**************************

STRÅSSA GRUVKYRKA                         
Historien förtäljer att inför varje pass i gruvan måste arbetarna gå till kyrkan för att be. Annars fick de inte gå ner i gruvan. Det såg gruvmor till. Hon hette egentligen Maria Olsdotter och levde 1763—1856. ♦

 

Luthtorpet år 1980.
Ur Björn Thärnströms bildsamling

Numera breder dagbrottet ut sig över ett betydligt större område än på gruvkyrkans tid. Kyrkan stod ganska nära kanten av det dåvarande dagbrottet, som var mycket mindre än det vattenfyllda djup vi kan se där idag. Men vill man ändå försöka föreställa sig ungefär var kyrkan låg, så var det bakom den s.k. ”lärkkullen”, på mark som idag inte finns kvar. Den här bilden är tagen i oktober 2020 nerifrån Industrivägen i riktning upp mot Odalvägen och lärkkullen. Till höger i bild syns en byggnad som tillhör Minpro. ♦