Styrelsen.

Nuvarande styrelse är vald den 24 mars 2019
 
Ordförande:                                          Patrik Nilsson
Sekreterare.                                         Eva Nordenfelt
Kassör:                                                   Roger Andersson
                                                                
                                                                
Ledamöter:                                         Kenth Carlsson
                                                                 Göran Fredriksson
                                                                 Birgit Funck
                                                                 Grazyna Grandestedt
                                                                 Ann Liis Hanslep
                                                                 Daniel Lind
                                                                 Ulrica Luth Lind
                                                                 Gabriella Lindström
                                                                 Marie Wallin
                                                                 Mary Zander
                     
 
Revisorer:                          Helve Boman, Stefan Nilsson
Revisorsuppl.                   Joakim Fredriksson, Kjell Knuts
Valberedning:                  Anna Sunner, Ewa Berglund Andersson

Kontakt.

Kontakta  styrelsen via E-post på
Strassaby@outlook.com