VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020-01-01  --  2020-12-31
 
Styrelsen har bestått av:
 
Ordförande                 Patrik Nilsson
Sekreterare                 Eva Nordenfelt
Kassör                           Mary Zander

Ledamöter                  Kenth Carlsson                            Göran Fredriksson
                                         Birgit Funck                                  Grazyna Grandestedt
                                         Ann Liis Hanslep                         Daniel Lind
                                         Ulrica Luth Lind                          Gabriella Lindström
                                          Marie Wallin                                 Roger Andersson
 
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten och arbetsmöten vid behov.
 
Medlemsavgiften har varit 350 kr/familj och 150 kr för ensamhushåll.
                                                                                      
På grund av den svåra coronaepidemin i Sverige kunde inga aktiviteter för allmänheten anordnas efter julgransplundringen, eftersom epidemin bröt ut i februari.
 
Den 11 januari anordnades julgransplundring med dragspelsmusik av Tord Inglann. Evenemanget lockade ca 70 besökare. Många deltog i dansen. Trevligt ordnat, gott hembakat. Tomten avslutade med utdelning av godispåsar till barnen.
 
Den 6 juni var det uppsnyggning av stranden vid Dammsjön. Många hjälpte till med olika sysslor.
Sand lades ut i vattnet och på stranden som planades ut, sly röjdes,  rensning vid avrinningen in till pumphuset, nytt galler lades dit. Ordentlig grillplats med stort betongrör fixades. Parkeringen planades också ut, bryggorna rättades till. Alla inblandade bjöds på grillad korv och fika.
 
Den 8 juli hyrdes Navet ut på en månad till en thaimatsrestaurang, Ayotthaya, med  mat för avhämtning. Det blev succé så uthyrningen fortsatte och verksamheten utvecklades hela tiden.
Bord till altanen tillverkades av Kenth Carlsson. Mary oljade in ytterdörrarna. Det snyggades upp helt enkelt.
 
Den 5 oktober kom ett reportage i Nerikes Allehanda om den lyckade satsningen med restaurangen i Stråssa.
 
Den 28 november publicerade NA ett nytt reportage med anledning av en  masteruppsats av Jenny Larsson om ”Stråssas uppgång och fall” samt framtidstro.
 
Den 16 december besökte Lindesbergs kommuns stadsarkitekt Stråssa. Tillsammans med Ann Liis Hanslep, som fått i uppdrag att representera byföreningen, diskuterades sponsorskyltens placering och även annat som skulle göra Stråssa mer attraktivt för besökare.
 
Övriga händelser:
·        Några privata uthyrningar under året av gymnastiksalen och matsalen.
·        Hemsidan har fått nytt utseende och uppdateras regelbundet.
·        Kodlåst bom har satts upp vid Dammsjön för att skydda stranden från bilar. Räddningstjänst och styrelsen kan koden till låset.
·        Efter många påtryckningar från byföreningens sida satte kommunen upp ett staket upp runt det farliga pumphuset vid Dammsjön.
·        Stråssa By har fått bidrag från kommunen och Bergslagens sparbanksstiftelse.
·        Två spångar byggdes över diken invid Dammsjön och i skogen för att underlätta promenader.
 
Vi tackar våra sponsorer och Lindesbergs kommun för ekonomiskt stöd till våra verksamheter.
 
Styrelsen tackar alla medlemmar som både ekonomiskt och praktiskt bidragit till olika aktiviteter.
 
Vi arbetar vidare för att få behålla en levande by med olika verksamheter.
 
Ekonomin är stabil och alla räkningar har kunnat betalats.
 
Styrelsen anhåller härmed om ansvarsfrihet.
 
Stråssa mars 2021

Kontakt

Kontakta  styrelsen via E-post på
Strassaby@outlook.com