Året som gått i Stråssa By
 
Föreningen Stråssa By har under 2019 anordnat olika aktiviteter för att byborna ska kunna träffas och för att besökare ska hitta hit. Här följer några exempel:
 
Julgransplundring. Välbesökt av både barn och vuxna.
Vinterspår – kommunens kultursatsning – med digital ansiktsmålning för barn och vuxna, filmvisning, konst- och fotoutställning, café, försäljning av hantverk, böcker och filmer. Evenemanget hölls i helgen 2—3 februari 2019.
Pub-kväll i mars med musikgruppen Tullamore Brothers.
Ett hantverkscafé öppet för alla startades i mars på initiativ av Ulrica Luth-Lind. Där träffades man på onsdagskvällar fram till sommaruppehållet. Träffarna upptogs igen  i september då de kombinerades med fritidsgårdens öppethållande. (Se nedan.)
Städning och röjning kring fotbollsplanen genomfördes av frivilliga krafter i mars.
 Valborgsfirande vid fotbollsplanen. Välbesökt. Majbrasan kunde inte tändas p.g.a. brandfaran i skog och mark.
Städdag i byn den 8 maj. Alla som hjälpt till bjöds på hamburgare m.m. efteråt.
Midsommarfirande med levande musik och många aktiviteter. Mycket välbesökt.
Soppkväll i augusti med författaren, musikern och läraren Thomas Kliche, som spelade musik ur Mozarts Trollflöjten och berättade om kompositören och hans verk.
Filmcafé i oktober med visning av Ove Ringvalls filmer om Larsbo kalk och Lovisagruvan.
Halloween-disco för barn och unga.
Fritidsgården har varit öppen en dag i veckan under terminerna för barn upp till 13 år. Verksamheten drivs av föräldrar.
 
Under sommaren byggdes ett trädäck vid Navet. Kenth Carlsson stod för den ojämförligt största insatsen i detta arbete och förtjänar ett särskilt stort tack.
 Brandinspektion av Navets lokaler har genomförts under året. Nödvändiga förbättringar av brandskyddet har gjorts.
 Bokbussen stannade i Stråssa på försök några gånger under hösten.
 
Kontakter med kommunens politiker och tjänstemän
Flera positiva kontakter med kommunens näringslivsutvecklare Daniel Fagerlund om vad som kan göras för byn.
Föreningen har också drivit frågan om att få bort missprydande övergivna bilvrak från allmänna platser i byn samt en förflyttning av den stora betongbehållare för sand som länge fick stå olämpligt placerad på parkeringsplatsen utanför gymmet. Kommunen har lyssnat och löst dessa problem.
 
Uthyrning av Navet
Under året har Navet hyrts ut till företag (ex. Batalj AB), Lindesbergs kommun, Örebro läns idrottsförbund samt till privatpersoner för barnkalas, fester m.m
 
Ansökningar
Föreningen har under året ansökt om bidrag hos bl.a. Bergslagens Sparbanksstiftelse,   Lindesbergs kommun och XL-hjälpen. Bidrag beviljades från de två förstnämnda.
 
Medlemskap

Du som vill bli medlem i föreningen Stråssa by är hjärtligt välkommen! Du kanske har idéer eller möjlighet att ge en hjälpande hand emellanåt. Kontakta sekreteraren Eva Nordenfelt, 073 075 19 22, eva.nordenfelt@telia.com eller ordföranden Patrik Nilsson, 070 649 59 21. strassaby@outlook.com