Styrelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE   2017-01-01  -  2017-12-31
 
 Stråssa By
 
Styrelsen har bestått av:
 
Ordförande                                         Mats Funck
Sekreterare                                        Grazyna Grandestedt
Kassör                                                   Roger Andersson
Styrelseledamöter                           Kenth Carlsson
                                                                 Göran Fredriksson
                                                                 Birgit Funck
                                                                 AnnLiis Hanslep
                                                                 Daniel Lind
                                                                 Ulrica Luth Lind
                                                                 Gabriella Lindström
                                                                 Patrik Nilsson
                                                                 Eva Nordenfelt
                                                                 Marie Wallin
 
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten och ett antal arbetsmöten vid behov.
Medlemsavgift kr 350 för familjer, 150:- för ensam-hushåll.
 
Vår lokal Navet har varit tillgängligt för alla. Det har varit både barnkalas och vuxen-fester.
 
Traditionsenligt blev det julgransplundring i slutet av januari med dragspelare till dansen, och tomte som gav barnen en godispåse.
Det var välbesökt, ca 80 vuxna och barn kom.
 
Anna Sunner har startat barngymnastik/dans både för yngre och äldre barn.
 
Peter Andersson har ansvarat för innebandykvällar.
 
Fritidsgården har haft verksamhet på torsdagar kl 17.30-19.30. Ca 60 barn har varit inskrivna.
Terminsavgift blev kr 50:- under vårterminen. Den höjdes till 100:- höstterminen, men då serverades också mellanmål.
 
Skötseln av Navet har fungerat  bra.
Det har varit städdagar både ute och inne samt förbättringar inomhus.
Huvudentrén måladesom av duktiga frivilliga.
 
Lokalerna har hyrts ut till Svenska kyrkan och Migrationsverket/Lindesbergs kommun ett par dagar i veckan.
Måndagarna har kvinnor och barn från asylboendena haft aktiviteter tillsammans i kyrkans regi.
Fredagarna har ägnats åt språkövningar för de asylsökande med språkcafé.
 
Valborg firades vid fotbollsplanen med brasa, lotterier, chokladhjul, paketauktion ochförsäljning av korv och hamburgare med tillbehör.
Det blev stor anslutning, vilket var glädjande.
 
Ett antal soppkvällar anordnades under året, varav ett par med visning av Ove Ringvalls Stråssa-filmer. En av kvällarna framfördes pianomusik av Thomas Kliche.

 
Midsommar anordnades i lekparken med dans, försäljning och aktiviteter. Dagen före hjälptes barn och vuxna åt att plocka blommor till majstången.
 
Stråssa-dagen blev extra festlig i år, då det anordnades en konsert med originalmedlemmarna i Pepparns Sväng-gäng. Den närmast legendariske Leif Pepparn Pettersson gestaltades av Resta-Rickard.
Bandet framträdde under två bejublade föreställningar i Navet.
På fotbollsplanen ordnades aktiviteter för barn med bl a en stor hoppborg och trollkarl. Förtäring fanns också.
 
Pub-kvällarna i Navet har varit välbesökta och uppskattade. Vid två tillfällen med uppträdanden av live-band såsom Hot Nozzle från Lindesberg och Tullamore Brothers från Örebro.
 
En pop-corn maskin och en för spunnet socker har inköpts till barnens förtjusning. Dessa kom väl till pass under höstlovet, då även trollkarlen uppträdde igen.
 
I övrigt kan nämnas att ansökningar ur diverse fonder har gjorts för att vi bl a ska kunna lägga nytt golv i gymnastiksalen och köpa en ny ”tjockmatta”  till barn- och ungdomsverksamheten.
Vi har fått bidrag från några och är naturligtvis mycket tacksamma för detta.
 
Vi tackar våra sponsorer och Lindesbergs kommun för allt stöd till våra ideella verksamheter i Stråssa By.
 
Styrelsen tackar alla medlemmar som både ekonomiskt och praktiskt bidragit till föreningens verksamhet.
 
Diskussioner om att  delta i Lindesbergs kommuns årliga kultursatsning ”Vinterspår” påbörjades och anmälan skickades in i slutet av oktober.
 
Vi arbetar för att vår by ska finnas kvar och vara attraktiv att flytta till.
 
Ekonomin är stabil och alla räkningar har kunnat betalas.
 
Styrelsen hoppas att verksamheten under år 2017 har uppfyllt alla syften och anhåller härmed om ansvarsfrihet.
 
Stråssa den 25 mars 2018

Kontakt

Kontakta  styrelsen via E-post på
Strassaby@outlook.com