Styrelsen

Nuvarande styrelse är vald vid årsmötet den 27 mars 2022
 
Ordförande:                                         Patrik Nilsson
Sekreterare.                                         Eva Nordenfelt
Kassör:                                                   Mary Zander
                                                                
                                                                
Ledamöter:                                         Roger Andersson
                                                                 Kenth Carlsson
                                                                 Göran Fredriksson
                                                                 Grazyna Grandestedt
                                                                 Ann Liis Hanslep
                                                                 Daniel Lind
                                                                 Ulrica Luth Lind
                                                                 Gabriella Lindström
                                                                 Björn Thärnström
                                                                 Marie Wallin
                                                                 
Revisorer:                          Helve Boman, Stefan Järlegard
Revisorsuppl.                  Joakim Fredriksson, Kjell Knuts
Valberedning:                  Anna Sunner, Ewa Berglund Andersson

Kontakt

Kontakta  styrelsen via e-post på
strassaby@gmail.com