Ärenden till årsmötet för Stråssa By i april 2020:
1.     Verksamhetsberättelsen för år 2019 (se menyn till vänster)
2.     Revisorernas berättelse (bifogas i utskick till medlemmarna)
3.     Ansvarsfrihet för styrelsen.
4.     Styrelsen förslag till medlemsavgift är oförändrad, d v s 350:-/familj, 150 kr för ensamhushåll.
5.     Val:
                
Ordförande på två år: Patrik Nilsson (omval)
                 Sekreterare på ett år: Eva Nordenfelt (omval)
                 Kassör på ett år. Nyval. Förslag: Mary Zander
                 Två revisorssuppleanter på ett år. Omval. Joakim Fredriksson, Kjell Knuts
                 Två personer i valberedningen på ett år. Omval. Anna Sunner, Ewa Berglund- Andersson
                
Ledamöter på ett år:
                 Roger Andersson
                 Kenth Carlsson
                 Göran Fredriksson
                 Birgit Funck
                 Grazyna Grandestedt
                 Ann Liis Hanslep
                 Daniel Lind
                 Gabriella Lindström
                 Ulrica Luth Lind
                 Marie Wallin

                Någon verksamhetsplan för år 2020 kan inte presenteras i rådande läge.

6.     Övriga frågor