ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Stråssa By den 28 mars 2021

 
Årsmötet hölls i särskild ordning p g a rådande omständigheter.
 

  1.  Ett brev och Revisionsberättelsen har skickats ut till samtliga medlemmar via  vanlig post eller e-post för godkännande före 28 mars 2021.     17 personer hörde av sig personligen med godkännande.
  2.  Medlemsavgiften förblir ofärändrad, d v s 350 kr/familj och 150 kr för ensamhushåll. Inbetalningsavi, se nedan.
  3. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  4. Inga val detta år utan alla behåller sina uppdrag till år 2022.
  5. Under övriga frågor hade inkommit förslag till belysning vid busshållplatsen i Stråssa. Finns en stolpe men tydligen trasig. Styrelsen kontaktar kommunen om detta.

 
Vid protokollet                                                                                 Justeras
 
Eva Nordenfelt                                                                                 Patrik Nilsson