Stråssa By                                                                                                                                                                                                                              2018
 
 
Kallelse och Dagordning till extra årsmöte för Stråssa By med anledning av att de
nya stadgarna ska fastställas.
 
Plats:                                       Navet, Stråssa
Datum och tid:                    Söndagen den 9 september 2018 kl 19.00                     
 
 
 
 
 
§1                Mötet öppnas
 
§2                 Val av ordförande för mötet
 
§3                  Val av sekreterare för mötet
 
§4                 Val av två justerare och rösträknare
 
§5                 Fråga om mötets behöriga utlysande
 
§6                 Fastställande av dagordning
 
§7                 Beslut om att fastställa de omarbetade stadgarna för föreningen. Stadgarna är i
                      behov av modernisering p g a ny teknik.
 
§8                 Övriga frågor
 
§9                 Mötet avslutas

Soppa kväll med Thomas Kliche torsdagen 6 september kl. 18 på Navet. Anmälan: skicka sms senast tisdag 4 september till 076 9144741. 

Klar tomatsoppa med basilika olja och hembakat bröd. Till kaffe/te serveras plommonkaka med vaniljsås. Kostnad 60 kronor. Teman för kvällen blir Opera som Thomas Kliche berättar om och spelar stycken på piano. 
Hjärtligt välkomna!

loading...

Fritidsgården i navet

Fritidsgården är öppen varje torsdag.
Tid: 17:30-19:30
Ålder: Förskoleklass och uppåt,
yngre barn behöver ha en vuxen med sig. 
Avgift: 100:- termin/ barn.
Välkomna!

Har du idéer eller vill ha något ändrat på hemsidan?
Använd formuläret nedan.

Våra sponsorer

Vill erat företag vara med och sponsra oss i Stråssa Byförening så kan ni maila till Strassaby@outlook.com!

Antal sidvisningar from 12/04/2017