Aktuellt i Stråssa

Kallelse och Dagordning till Årsmöte med Stråssa By

Plats: Navet
Datum: Söndagen den 24 mars 2019
Tid: Kl 16.00
§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Val av ordförande för mötet
§ 3. Val av sekreterare för mötet
§ 4. Val av två justerare och rösträknare
§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Föredragande av Verksamhetsberättelse 2018-01-01 – 2018-12-31
§ 8. Föredragande av föreningens ekonomi
§ 9. Revisorernas berättelse
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Styrelsens förslag till medlemsavgift
§12 Val:
Sekreterare på ett år
Kassör på två år
Styrelseledamöter på ett år
Två revisorssuppleanter på ett år
Två personer i valberedningen på ett år
§13 Förslag till Verksamhetsplan
§14 Övriga frågor

loading...

Har du idéer eller vill ha något ändrat på hemsidan?
Använd formuläret nedan.

Våra sponsorer

Vill erat företag vara med och sponsra oss i Stråssa Byförening så kan ni maila till Strassaby@outlook.com!

Antal sidvisningar from 12/04/2017