Aktuellt i Stråssa

Ayotthaya thaimat öppnar igen fredagen den 14 januari

Verksamheten bedrivs en tid framöver med reducerad personalstyrka. Detta innebär att det tillsvidare endast är take-away som gäller.

Öppettiderna är desamma som tidigare. 

onsdag—lördag  kl. 11—20
söndagar 11—19


Publicerat 2022-01-13

Plogat på Dammsjön för härlig skridskoåkning!

Publicerat 2022-01-08

Välfyllt loppis i Navet
Elva säljare med välfyllda bord intog gymnastik-salen i Navet söndagen den 14 november. Fika med hembakat såldes i foajén och thaimats-restaurangen Ayotthaya hade förstås också öppet.  En hel del besökare hittade till Navet, trots konkurrens från många andra aktiviteter samma dag.  Kanske blir det en repris i vår eller sommar.


Publicerat 2021-11-17

Full fart på Halloween-disko
Ett åttiotal barn och ungdomar kom till Halloween- diskkot på Navet  på onsdagkvällen den 3 november. Kul att träffas igen. Det blev ju inställt förra året.
Foto: Anna Sunner

Publicerat 2021-11-04

Ayotthayas ordinarie öppettider 
onsdag–lördag kl. 11—20
söndagar kl. 11—19

Meny och telefonnummer finns på Ayotthayas egen Facebook-sida. Lunchmenyerna publiceras även på  Stråssa bys Facebook-sida, som är öppen för alla.

OBS! Du behöver inte ha ett Facebook-konto för att kunna läsa vad som står på Stråssa bys Facebook-sida. Klicka bara på det lilla f-et som finns intill rubriken högst upp på den här sidan, så kommer du direkt dit.


Publicerat 2021-10-10

Ny e-postadress till föreningen Stråssa By:
strassaby@gmail.com

Publicerat 2021-06-05

Den årliga städningen av byn 
genomfördes tisdagen den 27 april av en liten, men effektiv, skara frivilliga krafter.  
Ett stort tack till alla som ställde upp!


Publicerat 2021-04-29

Lägg inget mer på brashögen!
Valborgsfirandet i Stråssa är tyvärr inställt i år också.

Därför är det viktigt att brashögen vid fotbollsplanen av brandskyddsskäl inte förses med mer bränsle.
Vi vill vädja till alla som har brännbart avfall av olika slag att köra det till återvinningscentralerna i Södra Måle eller Skäret. Där tar man bland annat emot trädgårdsavfall och byggmaterial.  
Båda återvinningscentralernas öppettider är:

Må, ti, to:    1119
fredag :        1116
lördagar udda veckor: 812

Även Storå återvinningscentral, som är öppen på tisdagar 16—19, tar emot trädgårdsavfall.

Tack för att du medverkar till att öka brandsäkerheten!
Styrelsen Stråssa By

Publicerat 2021-04-06

Till medlemmarna i föreningen Stråssa By

Årsmötesprotokollet finns nu under fliken "Byförening Navet".
Även i år ersattes det fysiska årsmötet, som vanligtvis hålls i mars, med e-post eller brev till medlemmarna.  Detta skedde ju tyvärr av samma skäl som förra året. Slutdatumet för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet sattes till den 28 mars.  Ett antal medlemmar har meddelat sitt godkännande till sekreteraren och därmed har styrelsen beviljats ansvarsfrihet.  Verksamhetsberättelsen finns att läsa under fliken "Byförening Navet" och inom kort kommer även årsmötesprotokollet att publiceras där.
 

Publicerat 2021-03-31


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Läs om Stråssa gruvkyrka under fliken "Förr och nu". 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VI STÖDER EN LEVANDE BY:

Anderssons Allservice
Baettr
Bergslagens Sparbank
CLD-Active Bygg AB
Colorama, Lindesberg
Domargårdens Allservice
Fastighetsbyrån
Hugo Eriksson Bil
Ica Supermarket
Jensen Gräv & Schakt
Lovisagruvan
Minpro Recycling
NEVAB
Sander Bygg
Storå Bil & Maskin
Storå Rör
Stråssa Mineral & Makadam
Sunner Bygg
Tempo Storå
XL Bygg Kopparberg

 

Vill ert företag vara med och sponsra Stråssa Byförening så kan ni e-posta till strassaby@gmail.com eller använd nedanstående formulär. Webmaster får då en direktavisering.

Har du idéer eller vill ha något ändrat på hemsidan? Använd formuläret nedan.

Antal sidvisningar fr.o.m. 12/04/2017

2020 — ett helt
annorlunda år 


Det gångna året blev säkert för
de flesta av oss ett väldigt annorlunda år. Nästan alla arrangemang som föreningen Stråssa By brukar anordna blev inställda på grund av Covid 19-pandemin. Det enda som var sig likt var julgransplundringen i januari 2020.

Men, det har ändå hänt en hel del...

Den 11 januari hölls traditionell julgransplundring i Navet. Detta lockade ca 70 besökare.
Många deltog i dansen, som ackompanjerades av Tord Inglann på dragspel. Det bjöds på gott hembakat. Till sist kom tomten och delade ut godispåsar till alla barnen.
 
Vid mitten av mars började det mesta stänga ner. Soppkvällar, pubkvällar, filmkvällar stickkafé, fritidsgård m.m., som anordnats i Navet kunde inte fortsätta på grund av smittorisken.
 
Byföreningens årsmöte kunde inte heller hållas på vanligt sätt i mars detta år, eftersom endast ett begränsat antal personer fick samlas enligt regeringens rekommendationer. I stället kontaktades medlemmarna per e-post eller per brev och gavs på så sätt möjlighet att skriftligt eller muntligt ge sina godkännanden till verksamheten.

Det traditionella Valborgs-firandet vid fotbollsplanen uteblev av kända skäl.

Något midsommarfirande kunde inte heller anordnas detta corona-år. Restriktionerna för antalet personer som fick samlas uppgick då till 50. Midsommar-firandet året innan lockade betydligt fler, närmare 200.

Thaimat i Stråssa!
En av de mest positiva händelserna under året var uthyrningen av Navets kök till cateringfirman Ayotthaya, som erbjuder thaimat för avhämtning. Man öppnade den 8 juli. Detta blev en sällan skådad succé. Särskilt de första två veckorna var beställningstelefonerna nästan ständigt upptagna och det var rusning efter denna exotiska möjlighet att få köpa sig något gott att äta. Och allt detta i lilla Stråssa. Ayotthayas ursprungsidé var att hålla öppet någon månad, men efterfrågan har fortsatt, så verksamheten har utvecklats och kontraktet har förlängts.

***

Stråssa syns i lokalpressen
Den 5 oktober publicerades ett reportage i Nerikes Allehanda om den lyckade satsningen på thaimat i Stråssa.
 
Den 28 november publicerades ytterligare ett reportage i Nerikes Allehanda under rubriken ”Stråssa är en bortglömd by, men knappast sovande!” Artikelförfattaren Lars Ströman gjorde sitt reportage bland annat med anledning av en masters-uppsats av Jenny Larsson om ”Stråssas uppgång och fall” och om hur framtidstron hade förändrats.
 
Den 16 december fick Stråssa besök av kommunens stads-arkitekt, som främst kommit för att göra sig en uppfattning om i vilken mån det var möjligt att byta plats på den sponsorskylt, som står på Navets mark. Byför-eningen har ansökt om bygglov för en förflyttning av skylten för att den skulle bli mer synlig.

En representant för byföreningen ”guidade” stadsarkitekten i det aktuella området. En idédiskus-sion startades om hur infarten till Stråssa skulle kunna göras mer välkomnande för besökare.
Stadsarkitekten föreslog ett mer genomtänkt helhetsgrepp, vilket säkert skulle gagna byn. Under början av 2021 förväntas dessa diskussioner återupptas.
 

***

Bättre promenader
I början av april, i samband med påsken, tog några av byföreningens styrelseledamöter initiativ till att underlätta promenader kring Dammsjön. Man samlades i ett mindre arbetslag, som hjälptes åt att återskapa framkomligheten över två bredare diken där de tidigare spångarna hade ruttnat och fallit sönder. Två gedigna, mindre broar byggdes, vilket har glatt många bybor som nu obehindrat kan promenera där utan att riskera att bli blöta om fötterna.

***

Badplatsen fixas till
Den 6 juni gjordes badplatsen vid Dammsjön i ordning . Flera bybor ställde upp och hjälpte till, men inte fler än vad som var tillåtet. Ny sand forslades ut i vattnet och breddes  ut på stranden. Sly röjdes, avrinningen in till pumphuset rensades, ett nytt galler lades dit. En rejäl grillplats anlades. Bryggorna rättades till och parkeringen planades också ut. Alla medverkande bjöds på grillad korv och fika.

***

Dammsjön i eftermiddagsljus
Vattenprovet från slutet av augusti visar att badvattnet i Dammsjön  är tjänligt utan anmärkning. Den som vill ska alltså fortsätta att bada i denna fina sjö.
Foto: Eva Nordenfelt

Rejäla altanbord
Under sommaren sattes en ny dörr in ut mot Navets altan. Ett par rejäla bord byggdes till altanen. En hel del annan uppsnyggning gjordes också både i och kring Navet.

***

Övriga händelser: 

  • Några privata uthyr-ningar under året av gymnastiksalen och matsalen i Navet.
  • Hemsidan stråssaby.se har fått nytt utseende och uppdateras löpande.
  • En bom med kodlås har satts upp vid Dammsjön för att skydda stranden från bilar. Räddnings-tjänsten och byförening-ens styrelse har koden till låset.
  • Efter många påtryck-ningar har kommunen satt upp ett stängsel runt pumphuset vid Dammsjön. Byggnaden är svårt nedgången och utgör en fara.
  • Stråssa By har fått bidrag från Lindesbergs kom-mun och Sparbanks-stiftelsen för att klara driften av Navet. 
***